Vad innebär nya ROT-avdraget?

bistro_linblomsgont_kok_ballingslov

ROT-avdraget ger husägare rätt att dra av en del av arbetskostnaden för att renovera sina fastigheter såsom kök och badrum. Från 1 januari 2016 gäller nya regler när regeringen sänker ROT-avdraget för att finansiera en satsning på fler hyresrätter och studentbostäder.

Vad är ROT-avdraget?

ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag för att täcka en del av kostnaden för att anlita hantverkare. Observera att ROT inte gäller vid nyproduktion, huset måste vara minst 5 år gammalt.

Vilka arbeten ingår i ROT?

ROT-avdraget gäller enbart arbetskostnad, inte material. De flesta arbetsmoment inom en vanlig köks- eller badrumsrenovering faller normalt sett inom ramarna för ROT-avdraget. Men är du tveksam kan du alltid kontakta Skatteverket för att få exakt svar.

Vilka gränser gäller från 2016?

Enligt de nya reglerna får man dra av 30 % av arbetskostnaden, men maximalt 50 000 kronor per person. ROT-avdraget utnyttjas fullt ut om du har arbetskostnader för 166 667 kr, 30 % av detta belopp ger maximalt avdrag på 50 000 kr.

Vad gäller om huset ägs av flera personer?

ROT-avdraget är individuellt. Har fastigheten flera ägare får varje person göra motsvarande avdrag.

Hur mycket får jag dra av?

Avdragsrätten är kopplad till din inkomst, hur mycket just du kan dra av beror på vad du tjänar och skattar.

Vem ska göra avdraget?

Det är hantverkaren du anlitar som ansvarar för att ansöka om ROT-avdrag. Som köpare får du avdraget direkt när du betalar hantverkaren.

Hur länge gäller de gamla reglerna?

Vill du göra ROT-avdrag enligt de gamla reglerna, dvs 50 % avdrag istället för 30 %, måste du göra merparten av arbetet, samt betala räkningen, innan 31 december 2015. Arbetet måste vara helt avslutat senast 31 januari 2016.

Tips inför nya köket?

Det är mycket att tänka på förutom ROT-avdraget när du är intresserad av att uppgradera köket. På Ballingslövs hemsida finns många tips på vad du ska tänka på när du planerar ditt nya kök.

INLÄGGET ÄR TAGGAT MED:
Vad innebär nya ROT-avdraget?

Så sköter du dina bänkskivor

Nästa inlägg